AGM-akut ja ampeeritunnit

23. februar 2016

Huoltovapaiden akkujen myynti on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Tämä koskee erityisesti AGM-akkuja (Absorbent Glass Mat). Markkinoilla on monia akkuvalmistajia ja näiden kesken näyttää ampeeritunnin käsite vaihtelevan jonkin verran. Yhä useampi asiakkaamme kääntyy Sunwindin puoleen saadakseen selvyyttä tähän ongelmaan. Gylling Teknik on alansa suurimpiin lukeutuva toimittaja. Alla tekninen selvitys ampeeritunnin
käsitteestä.

Akkujen merkintää määrittäviä tärkeimpiä kansainvälisiä standardeja on käytössä kolme. Syy kolmeen eri merkintätapaan selittyy sillä, että akkujen testausmenetelmiä on useampia.

Menetelmien tunteminen ja niiden antamat tiedot kertovat akkujen käyttömahdollisuuksista

ja soveltuvuudesta eri käyttökohteisiin.

 

100 ampeerituntia = 1 kpl 12 W (1 A 12 V) lamppu palaa 100 tuntia

 

C 10, C 20 ja C 100:

Nämä kolme standardia määrittävät kuinka kauan kestää, ennen kuin akku on tyhjentynyt asianomaiseen purkaustasoon ja kuinka monta ampeerituntia akku pystyy syöttämään. Teollisuudessa käytetään usein merkintää C10 joka näkyy akun ulkopinnassa. Kyseessä on akku, joka pystyy syöttämään paljon virtaa lyhyen aikaa. Täyttä akkua puretaan tietyllä virralla 10 tunnin ajan. C20 on standardi, jota käytetään useimmiten ajoneuvoakkujen kanssa, veneissä ja ajoneuvoissa. Autonakun tulee kyetä syöttämään paljon virtaa hetkellisesti moottorin käynnistämisen yhteydessä. Akusta saadaan paljon virtaa lyhyessä ajassa. Lisäksi akun tulee kyetä syöttämään pienempää virtaa jonkin aikaa, esimerkiksi ajoneuvon valojen käyttämiseksi. Akut testataan 20 tunnin ajan. C100 on standardi, jota Norjassa käytetään useimmiten nk. vapaa-ajan akkujen yhteydessä, eli aurinkopaneelijärjestelmän akkuna sekä kulutusakkuna veneissä. Tyypillinen aurinkopaneelijärjestelmä mökkikäytössä syöttää vähän virtaa pitemmän ajan yli. Tällöin on tärkeää tietää, kuinka paljon virtaa akku pystyy syöttämään ajan yli. Mainitun tyyppiset akut testataan purkamalla niitä testikuormalla 100 tunnin ajan.

 

Purkaustesti

Akku on täyteen ladattu kun sen napajännite on 12,8 V (lepojännite, eli jännite kuormittamattomassa tilassa). Kun akku toimitetaan valmistajalta, se ladataan ennen lähetystä siten, että napajännite on 10,5 V. Poikkeus: Sunwind AGM 260 Ah:n akkua kuormitetaan 100 tunnin ajan siten, että sen napajännite putoaa 12,8 V:sta 10,5 V:iin, keinokuormalla joka ottaa akusta 2,6 A virtaa. 100 tuntia x 2,60 Ah = 260 Ah. Akun kapasiteetti on toisin sanoen 260 Ah. Normaalin käyttäjän ei ole helppoa tarkistaa akun kapasiteettia, mutta kaikki varteenotettavat ja luotettavat akkuvalmistajat voivat toimittaa todistuksen, joka ilmoittaa kunkin myytävän akkutyypin todellisen kapasiteetin. Jos haluat varmistaa, että tilaamasi akut todella täyttävät vaatimuksesi ja saat rahoillesi vastinetta, voi olla järkevää pyytää akkutoimittajalta todistus.

 

Ampeeritunti painaa 270 grammaa!

Toinen tapa tarkistaa AGM-akun kapasiteetti on punnita se. AGM-akut sisältävät pääasiassa lyijyä. Samalla teknologialla (tässä tapauksessa AGM) toteutettujen akkujen energiatiheydet ovat tyypillisesti samat. AGM-akulla energiatiheys on tyypillisesti 3,7 - 3,9 Ah / kg. Jos akun energiatiheyttä halutaan lisätä tästä, on nostettava akkuhapon ominaispainoa. Akkuhapon ominaispaino voidaan selittää vertauskuvainnollisesti alkoholin tilavuusprosentin avulla. Voimakkaampi akkuhappo lisää kapasiteettia sekä lisäksi parantaa kylmäominaisuuksia. Syy siihen, miksi vakavasti otettavat akkuvalmistajat eivät turvaudu kikkailuun akkuhapon pitoisuuden suhteen on se, että liian voimakas akkuhappo lyhentää oleellisesti akun käyttöikää ja lisää latausjännitteen valvontaan liittyviä vaatimuksia. Latausta ei voida tällöin suorittaa tavanomaisten laturien avulla. Jos siis haluat tutkia oletko saanut rahoillesi vastinetta, voit yksinkertaisesti punnita akut. Jos paino ja edellä ilmoitettu energiatiheys ja akun merkinnät vastaavat toisiaan, olet

saanut rahoillesi vastinetta. Jos akku on liian kevyt suhteessa energiatiheyden avulla laskettuun oletuspainoon verrattuna, akun käyttöikä on normaalia lyhyempi (vahva akkuhappo) tai akulle ilmoitettu kapasiteetti on todellisuudessa ilmoitettua pienempi.


Löysitkö tämän artikkelin hyödyllisenä? 

Jaa tämä: